YELKANAT MOBİLYA İTHALAT İHRACAT İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ VİDEO KAYIT POLİTİKASI

 -1- Yelkanat Mobilya İthalat İhracat İmalat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi  (Şirket) , güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; şirketin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamaya ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır. Bu izleme faaliyeti, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK veya Kanun”) ve Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir. Bu kapsamda kamera ile izleme yapıldığı bilgisi, tüm çalışan ve ziyaretçilere duyurulmakta ve kişiler aydınlatılmaktadır. Bildirim yazıları izleme yapılan alanların girişlerine asılmaktadır. Şirket tarafından Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

-2- Şirketin Hangi Alanlarda Kamera ile İzleme Faaliyeti Yürüttüğünün Belirlenmesi

Şirket tarafından güvenliğin sağlanması ve iş faaliyetlerinin denetlenmesi amacı ve bu Politika ’da belirtilen diğer amaçlarla, şirket binalarında ve tesislerinde çalışanların takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Çalışan olarak şirket binalarına gelen kişilerin kimlik verileri elde edilirken ya da şirket nezdinde asılan ya da diğer şekillerde çalışanların erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.

Şirket tarafından güvenliğin sağlanması ve amacı ve bu Politika ’da belirtilen diğer amaçlarla, şirket binalarında ve tesislerinde misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Misafir olarak şirket binalarına gelen kişilerin kimlik verileri elde edilirken ya da şirket  nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.

-3-Video Kamera ile İzleme ve Depolama Yapmasının Amacı

Şirket  tarafından 7 gün 24 saat boyunca güvenliğin sağlanması, denetim amacıyla, şirket binalarında ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.  Otopark kısmını gören kameralar işin doğası gereği ziyaretçi, misafir, çalışan  araçlarına ait plaka verisini de görmekte ve ziyaretçi, çalışan, misafir kişisel  verisi de işlenmiş kabul edilmektedir. Video kamera ile işlenen kişisel veriler işlenme amacıyla sınırlı olarak işlenmekte başkaca hiçbir amaç için kullanılmamaktadır.

-4- İzleme Sonucunda Elde Edilen Bilgilere Kimlerin Erişebildiği ve Bu Bilgilerin Kimlere Aktarıldığı

   Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda şirket çalışanının erişimi bulunmaktadır. Kayıtlara, Güvenlik Birimi ve Bilgi İşlem departmanında yetkili kişilerin erişim yetkisi vardır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi, Gizlilik Taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.  Güvenlik Firması ile bu kişisel verilerin sadece amaçlarıyla sınırlı kullanılacağı ve izinsiz, kanuni yükümlülükler dışında paylaşmayacağı, saklama ve depolama ile ilgili KVKK koruma çerçeve sözleşmeleri yapılmıştır.

-5- Video Kamera İzleme Faaliyeti ile Elde Ettiği Verilerin Güvenliğini Sağlaması

            Şirket elde ettiği kamera kayıtlarını belirlediği veri güvenlik politikası çerçevesinde erişim imkânın sınırlı sayıda olduğu teknik birimlerde saklamaktadır ve olası saldırılara bilgi işletim sistemlerini kullanarak karşı önlem almaktadır. Bu tedbirler;

  • Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
  • Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.
  • Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
  • Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir.

-6- Video Kamera İzleme Faaliyeti ile Elde Ettiği Verileri Muhafaza Süresi

 Kamera izleme faaliyeti ile elde edilen görüntü kayıtları Şirket tarafından çalışanların yer aldığı birimlerin önemi sebebiyle 15 gün süreyle saklanmaktadır. 15 günün geçmesiyle veriler imha politikaları çerçevesinde ortadan kaldırılmaktadır.

-7- İzleme Politikası Hakkında İlgililerin Bilgilendirilmesi

            Şirketin video kameralar ile izleme faaliyeti, personellerine aydınlatma politikası ve ön aydınlatma bildirimler çerçevesinde bildirilmektedir. Bunun yanı sıra, bina ve tesis girişlerinde video kamera ile izleme yapıldığı hususunda bilgilendirme yapılmaktadır.

Bu politikadaki hiçbir içerik hukuki tavsiye değildir ve hukuki tavsiye olarak kabul edilemez. Söz konusu metinler hazırlanırken o tarihteki yasal mevzuat esas alınmış olup; ileriki tarihte gerçekleşen mevzuat değişiklikleri çerçevesinde farklılıklar meydana gelebilir. Belirlenen süreler örnek olması amacıyla politikada yer almaktadır.